Dardavys su Jumis neatsiskaitė? Mes  atgausime Jums Jūsų pinigus!

 

Konsultuojame darbo sutarčių sudarymo, nutraukimo, atlyginimo išieškojimo bei kitais darbo teisės, įmonių bei civilinės teisės klausimais.

 

Skambink dabar !
8 609 94771
 

Ką turi žinoti darbuotojas dėl pavėluoto darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų mokėjimo?

 

DK 207 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad, kai dėl darbdavio kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis ar kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, kartu su jomis darbuotojui išmokami įstatymų nustatyto dydžio delspinigiai.

 

Pagal Lietuvos Respublikos delspinigių nustatymo už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą įstatymo (Žin., 1996, Nr. 20-521) 2 straipsnio nuostatas delspinigiai pradedami skaičiuoti po septynių kalendorinių dienų, kai šios išmokos nustatytu laiku turėjo būti sumokėtos. Pagal minėto straipsnio taisykles delspinigių dydis kartą per metus indeksuojamas Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2000 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1105 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos delspinigių nustatymo už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą įstatymą“ (Žin., 2000, Nr. 80-2415) pavedė šį klausimą spręsti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai. Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2003 m. sausio 31 d. įsakyme Nr. A1-20 „Dėl delspinigių dydžio patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 13-534) nustatyta, kad nuo 2003 m. vasario 1 d. delspinigių dydis yra 0,06 procento priklausančios išmokėti sumos už kiekvieną praleistą kalendorinę dieną (pradedant delspinigius skaičiuoti po septynių kalendorinių dienų). Iki šiol šis delspinigių dydis nepasikeitė. Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. A1-21 „Dėl delspinigių dydžio patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 15-569) patvirtintas tas pats delspinigių dydis 0,06 procento.

 

Delspinigiai neįskaitomi į darbuotojo apskaičiuojamą vidutinį darbo užmokestį, jie neapmokestinami fizinių asmenų pajamų mokesčiu, nuo jų nemokamos privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokos.

 

Pagal DK 207 straipsnio 2 dalį delspinigių skaičiavimas nutraukiamas nuo darbdaviui bankroto bylos iškėlimo teisme arba nuo kreditorių sprendimo taikyti bankroto procedūrą ne teismo tvarka dienos.

 

Daugiau informacijos teiraukitės telefonu 8 609 94 771, arba rašykite  el.paštu  info@factum.lt