Mūsų komandos nariai – bankroto administratoriai su ilga darbo patirtimi, likvidavę ne viena Lietuvoje gerai žinomą bendrovę. 

Įvertinę Jūsų verslo būklę ir matydami, kad bankrotas ar restruktūrizacija yra neišvengiami, padėsime ne tik priimti optimalų sprendimus, bet ir tinkamai pasiruošti bankroto ar restruktūrizavimo procesui.

Sąlygos bankrotui iškelti:

 • įmonė laiku nemoka darbo užmokesčio ir su darbu susijusių išmokų ;
 • įmonė laiku nemoka už gautas prekes, paslaugas, negrąžina kreditų ir nevykdo kitų prisiimtų turtinių įsipareigojimų;
 • įmonė laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų ir (arba) priteistų sumų ;
 • įmonė neturi turto ar pajamų, iš kurių galėjo būti išieškomos skolos.

 

Pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei turi teisę pateikti:

 • kreditoriai;
 • savininkas;
 • įmonės administracijos vadovas;
 • likvidatorius.

Bankroto atveju  mes teikiame šias paslaugas:

 • bankroto proceso inicijavimas;
 • bankroto proceso vykdymas;
 • bankrutuojančios įmonės kreditorių, akcininkų, darbuotojų ir kitų bankroto procedūroje dalyvaujančių asmenų teisių gynimas;
 • įmonės turto realizavimas įmonei bankrutavus;
 • bankrutavusios įmonės likvidavimas.

 

Vykdant įmonės bankrotą, bankroto administratorius atlieka šias funkcijas:

 

 • Teikia duomenis apie bankrutuojančią įmonę spaudai ir Vyriausybės institucijoms;
 • Valdo, naudoja bankrutuojančios įmonės turtą, užtikrina jo apsaugą;
 • Vadovauja bankrutuojančios įmonės ūkinei komercinei veiklai;
 • Patikrina bankrutuojančios įmonės sandorius, sudarytus per ne mažesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo;
 • Pagal kreditorių pareikštus reikalavimus sudaro visų įmonės kreditorių bei jų reikalavimų sąrašą;
 • Priima ir atleidžia darbuotojus Darbo kodekso ir šio įstatymo nustatyta tvarka;
 • Šaukia kreditorių susirinkimus;
 • Imasi priemonių išieškoti skolas iš įmonės skolininkų.

 

 

Daugiau informacijos teiraukitės telefonu 8 609 94 771, arba el. paštu: info@factum.lt.