Konsultuojame darbo teisės klausimais, atstovaujame darbo teisės ginčuose, derybose su darbuotojais ir darbdaviais.

 

Mūsų paslaugos:

  • konsultacijos darbo teisės klausimais (komandiruočių, darbo ir poilsio laiko, įdarbinimo, atleidimo iš darbo, apmokėjimo už darbą, darbuotojo bei darbdavio atsakomybės, darbo bei kolektyvinių sutarčių vykdymo ir kitais darbo teisės klausimais);
  • kliento atstovavimas derybose su darbdaviu / darbuotoju ar jų atstovais;
  • darbo, kolektyvinių, visiškos materialinės atsakomybės sutarčių, darbuotojų pareiginių nuostatų, kitų įmonės vidinių dokumentų rengimas;
  • susitarimų tarp darbdavio ir darbuotojo projektų rengimas;
  • kliento atstovavimas darbo ginčuose ikiteisminėse darbo ginčų nagrinėjimo institucijose;
  • kliento atstovavimas valstybinėse institucijose;
  • užsienio piliečių įdarbinimas;
  • besimokančių asmenų / praktikantų įdarbinimas;
  • kitos su darbo teise susijusios paslaugos.

 

Darbo teisė – teisės šaka, reguliuojanti darbuotojo ir darbdavio santykius, taip pat su jais susijusius santykius, pvz., darbuotojų ir darbdavių atstovų (profsąjungų) santykius, jų santykius su valstybės institucijomis ir kt.Darbo teisė reguliuoja ne tik sutartinius darbuotojo ir darbdavio santykius, bet ir nustato jų teises, pareigas, įtvirtina jų teisinį statusą.

 

Daugiau informacijos teirautis telefonu  8 609 94771, arba elektroniniu paštu info@factum.lt.