Teisinių paslaugų biuras “Factum Vilnius”  teikia fizinių asmenų bankroto paslaugas. Tai puiki galimybė pradėti naują gyvenimą be skolų!

 

Nepakeliamų skolų kuprai sunkmečiu užgulus šimtų gyventojų pečius, fizinio asmens bankrotas darosi vis dažnesnė išeitis.

 

Juridinių asmenų nemokumo problemos Lietuvoje sprendžiamos jau daugiau kaip dešimt metų, taikant Įmonių bankroto ir Įmonių restruktūrizavimo įstatymų nuostatas. Tačiau mokumo problemos paliečia ne tik juridinius asmenis, bet ir fizinius asmenisFizinio asmens bankrotas – tai nauja ir nežinoma Lietuvoje. Pasaulio praktika rodo, kad fizinių asmenų nemokumo problemų sprendimo būdai – fizinių asmenų mokumo atstatymas ne teismo būdu ir/ar per teismą skelbiant fizinių asmenų bankrotą.

 

Fizinio asmens bankrotas leis žmogui grįžti į pilnavertį gyvenimą – sudarys sąlygas atkurti fizinio asmens mokumą ir užtikrins subalansuotą kreditorių reikalavimų tenkinimą.

Kas yra fizinio asmens bankrotas ?

 

Fizinio asmens bankrotas – teisinė procedūra, kuria skolininkas deklaruoja savo negalėjimą grąžinti skolas. Privaloma fizinio asmens bankroto paskelbimo sąlyga yra asmens nemokumas, t. y. negebėjimas vykdyti savo įsipareigojimų. Pagrindinis fizinio asmens bankroto tikslas – likviduoti visą skolininko turtą, paskirstyti gautas lėšas (bei gaunamas mėnesines pajamas) kreditoriams, siekiant per tam tikrą laikotarpį atsikratyti beviltiškų skolų ir pradėti gyvenimą iš naujo.

 

Fizinio asmens bankroto teisė yra numatyta 2000 m. gegužės 29 d. Europos Sąjungos Tarybos reglamente (EB) Nr. 1346/2000 dėl bankroto bylų. Šis potvarkis suteikia valstybės-narės piliečiams galimybes atlikti fizinių asmenų bankroto procedūras kitoje valstybėje-narėje. Tokiu būdu įteisintas atleidimas nuo skolų yra pripažįstamas ir valstybės, kurios pilietybę turi skolininkas, teismuose. Skolininko kreditorius negali apskųsti šio sprendimo. 

Daugiau informacijos teirautis telefonu 8 609 94771, arba elektroniniu paštu info@factum.lt.